Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

O nás

Občianske združenie DIVERSITAS CULTURAE  si dalo za cieľ získavať, zhromažďovať, vedecky zhodnocovať a popularizovať výsledky vedeckých bádaní a zbierkotvorných aktivít a zároveň ich edukačne využívať a sprostredkovávať rôznym spôsobom odbornej ale aj širokej laickej verejnosti.