Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

26. sympózium z dejín farmácie

Banská Štiavnica úspešne hostila naše 26-te sympózium z dejín farmácie. Stretli sme sa v komornej atmosfére, v kruhu priateľov a nadšencov. Z podujatia sa nám podarilo vydať vedecký recenzovaný zborník. Zakúpiť si ho môžete tu:

A prinášame vám aj niekoľko záberov:

OZ Diversitas Culturae spoločne so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici a s Východoslovenským múzeom v Košiciach – Klubom dejín farmácie pod záštitou dekana FaF UK prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH organizuje 26. sympózium z dejín farmácie. Ide o medzinárodné stretnutie historikov, ktorí sa venujú dejinám farmácie a majú záujem si vymeniť poznatky a informácie. Podujatie sa uskutoční dňa 21. septembra 2022 v priestoroch Rytierskej sály Starého zámku v Banskej Štiavnici. Zúčastniť sa ho môže každý, pre aktívnych členov je potrebné prihlásiť sa, pre pasívnych hostí odporúčame tiež kontaktovať organizátorov. Viac informácii sa nachádza v priloženom obežníku. Podujatie j