Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Masarykov prameň

Spustili sme kampaň na DONIU. Podporte náš projekt, nech sa nezabudne na našu minulosť.

Projekt môžete podporiť tu: https://www.donio.sk/masarykov-pramen

Ďakujeme!

Máme veľmi dobrú správu: Náš projekt podporilo Veľvyslanectvo Českej republiky. Pán veľvyslanec JUDr. Rudolf Jindrák prevzal nad projektom záštitu. Je to pre nás nesmierna česť, ale aj záväzok a ďalšia motivácia. Ďakujeme!

Rok 2023 je rokom výročia zániku Česko-Slovenska a vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky, no spája sa s ním aj jubileum regionálneho charakteru, ktoré naopak pripomína oslavu spoločného štátu (nielen) Čechov a Slovákov – Česko-Slovenskej republiky. Tým je návšteva prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka na strednom Slovensku, v regióne Pohronia.

          

Dobové zábery z návštevy prezidenta T. G. Masaryka v Banskej Štiavnici

Občianske združenie Diversitas Culturae chce pri tejto príležitosti širokej verejnosti  pripomenúť v akých podmienkach nový štát vznikal, kto boli jeho „budovatelia“ a aký bol ich odkaz. Zvláštnu pozornosť chceme venovať osobe prezidenta Tomáša Garigue Masaryka a jeho návšteve stredného Slovenska a v rámci neho regiónu Banskej Štiavnice.  

V rokoch „prvej republiky“ smerovalo do mesta pod Sitnom veľa významných návštev a návštevníkov. Spomedzi nich bola návšteva prvého prezidenta ČSR výnimočná. Aj preto, že bol jediným prezidentom, ktorý v medzivojnovom období mesto navštívil. Cesta dolinou Hrona, v rámci ktorej Tomáš Garigue Masaryk 25. augusta 1923 navštívil aj Banskú Štiavnicu, začínala v Topoľčiankach, presnejšie na železničnej stanici v Hronskom Beňadiku. Odtiaľ smeroval vlak cez Novú Baňu do Žarnovice. Zo železničnej stanice sa sprievod presunul do Dolných Hámrov na prehliadku podniku Sandrik, následne sa zastavil v Banskej Hodruši a ďalej pokračoval cez sedlo Červená studňa do Banskej Štiavnice, kde prezident strávil približne tri hodiny, počas ktorých navštívil Mestský úrad, Mestské múzeum, Štátne banské riaditeľstvo (šachtu František), Tabakovú továreň, Štátne československé reálne gymnázium, Štátnu  vyššiu  lesnícku školu a Štátnu priemyselnú školu. Z Banskej Štiavnice odcestoval prvý muž štátu do Banskej Bystrice, odtiaľ na Sliač, kde bol ubytovaný. Nasledujúci deň si vyhradil na návštevu sídla župy – mesta Zvolen. V popoludňajších hodinách pokračoval do Levíc, pričom znova prešiel aj cez Banskú Štiavnicu. Z Levíc smerovala delegácia späť do letného sídla v Topoľčiankach.

Dodnes sa v banskoštiavnickom regióne zachovala zaujímavá hmotná pamiatka na návštevu prezidenta Masaryka – je ňou takzvaný Masarykov prameň, studnička v lese medzi Banskou Belou a Kozelníkom. Na tomto mieste sa prezident so svojim sprievodom zastavil až dvakrát. Po roku 1948 bolo pamätné miesto z turistických máp a sprievodcov vymazané, svojho znovuobjavenia a dôstojnej rekonštrukcie sa dočkalo až na konci 20. storočia.

         

Masarykov prameň pred opravou

Občianske združenie Diversitas Culturae má za cieľ: vydanie knižnej publikácie s názvom Tomáš Garrigue Masaryk a Banská Štiavnica. Sme veľmi radi, že samotný prameň  obnovili Lesy s. r. o. Banská Belá, ktoré neďaleko osadili aj informačnú tabuľu. Prameň, žiaľ, tečie iba keď je dostatok vody, ale aspoň získal podobu, akú si naozaj zaslúži.

Informačná tabuľa a lavička
Súčasný stav prameňa