Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Projekt krajín V4 – Puto založené na spoločnej minulosti

Projekt V4

Puto založené na spoločnej minulosti

 

Aspoň časť územia každej z krajín V4 bola v minulosti súčasťou veľkolepej ríše – Rakúsko-Uhorskej monarchie. Jej koniec zmenil politickú mapu Európy na nepoznanie. Práve teraz, v roku 2018, si pripomíname 100 rokov od jej rozpadu. Bolo to veľmi zložité obdobie pre všetky stredoeurópske národy vo všetkých sférach, poštový styk nevynímajúc. Aby sme čo najlepšie porozumeli danému obdobiu sa OZ Diversitas Culturae rozhodol v Banskej Bystrici zorganizovať medzinárodnú konferenciu zameranú na oblasť histórie, muzeológie so špecializáciou na dejiny pošty a poštovníctva a filatelie. Sprievodným podujatím konferencie bude aj výstava Uhorských známok s pretlačami, ktoré poukazujú na zložitú situáciu v poštovom styku na konci vojny a krátko po nej. Aby sme naše podujatie mohli usporiadať oslovili sme partnerov zo všetkých krajín V4. Našim cieľom je uskutočniť podujatie v roku 2019 a z konferencie vydať plnofarebné zborníky v jazykoch všetkých zúčastnených krajín. Predbežne sme vyhlásili tieto tematické okruhy konferencie:

  1. Mladá filatelia dnes, jej stav v jednotlivých krajinách, jej úlohy, význam, perspektívy a poslanie.
  2. 100. rokov od konca I. svetovej vojny vo filatelii a jej súčasná reflexia.
  3. Filatelia ako veda, jej význam, postavenie v krajinách, metodológia a osobité výskumné metódy.
  4. Filatelia ako zbierkotvorná činnosť, jej význam, hlavné úlohy v jednotlivých krajinách V4 a postavenie medzi ostatnými zbierkotvornými odbormi.
  5. Filatelistický exponát, výstavníctvo a súťaže, problémy, trendy a význam.
  6. História pôšt a poštovníctva v regióne V4.

Sme radi, že podujatie podporili skoro všetky najvýznamnejšie múzea z danej oblasti. My usilovne pripravujeme projekt a snažíme sa ho finančne zabezpečiť. Je našim cieľom, aby sme koncom roka 2018 vydali I. cirkulár s konkrétnou výzvou a podmienkami účasti na konferencii. Veríme, že sa nám to podarí! Ďalšie informácie budeme zverejňovať postupne. 

 


Projekt „Puto založené na spoločnej minulosti“

V roku 2018 uplynie sto rokov od ukončenia 1. svetovej vojny. Dnes už len s ťažkosťami nájdeme pamätníka, ktorý by si na vojnové udalosti vedel zaspomínať. Avšak 1. svetová vojna bola takou významnou udalosťou, ktorá zmenila život mnohým ľuďom a mala fatálny globálny dopad. V priestore strednej Európy od základu zmenila politické usporiadanie mapy. Zanikla stáročná ríša: Rakúsko-Uhorská monarchia a na jej kultúrnych a politických troskách povstali nové štáty – republiky. Dnes tieto republiky žijú svoje vlastné životy, ale stále ich spája neviditeľné puto založené na spoločnej minulosti…