Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Rudné baníctvo pri Ponikách a v okolí Banskej Bystrice

Vážení priatelia,

začíname z ďalším projektom. Tentokrát sme sa zamerali na región Poniky, kde sa na rôznych miestach v minulosti ťažili rôzne kovy. Išlo predovšetkým o meď, olovo, železo, v menšej miere zlato, zinok a iné kovy. Ako prvý sme sa rozhodli zmapovať lokalitu Drienok, ktorá je zo všetkých lokalít najväčšia a najvýznamnejšia. V úbočí kopca sa nachádza systém starých banských diel, ktorý je na ploche približne 200 x 800 metrov. Jeho zmapovanie si vyžiada množstvo času a úsilia. Potom chcem zmapovať ďalšie lokality, ako sú Stráž, Farbište, Banský vrch, Učovník, Farská hoľa a podobne. Súbežne s mapovaním bude vykonávaný aj historický výskum, ktorý má priniesť viac svetla do niektorých skutočností. Poniky sú veľmi bohaté na montánne pamiatky, žiaľ, ktoré tu ležia tak trochu v zabudnutí, alebo v úzadí za inými, ktoré sa nachádzajú v okolí Banskej Bystrice. Projekt je ďalším zo skupiny snažení sa OZ Diversitas Culturae, ktorým sa snažíme celý širší región Banskej Bystrice dať do pozornosti širokej verejnosti.

Veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám to opätovne podarí!


Niekoľko záberov z lokality Drienok:

Ústie malej štôlne (2020)

Pohľad do útrob vrchnej štôlne (2020)

Pohľad na rozpadávajúcu sa štôlňu (2020)

Pohľad z vnútra štôlne (2020)

Ústie hornej štôlne (2020)

Banská štôlňa (2020)


Niekoľko záberov z lokality Farbište:

Znovu „ťažená“ halda (2012)

Horná halda (2012)

Detail (2012)

„Hľadači pokladov“ (2012)

Ústie štôlne (2012)

Štôlňa Farbište (2012)


Niekoľko záberov z lokality Stráž:

Štôlňa (2012)

Tá istá štôlňa trochu ďalej (2012)

A ešte ďalej (2012)

Povrchové dobývky (2012)

Zvyšok po štôlni (2012)

Staré dobývky a erózia (2012)

Zvyšok po štôlni (2012)