Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Bystrický Permon

Prvá redakčná rada časopisu Bystrický Permon sa stretla koncom roku 2002 a hneď v budúcom roku 2003 vyšlo prvé číslo. Bystrický Permon, ako si to sám v podnázve uvádza je Banskobystrické revue pre popularizovanie vedy kultúry a cestovného ruchu. Vyjadruje to ciele, pre ktoré časopis vznikol a ktoré chce aj naďalej napĺňať. Za roky svojho života prešiel svojím vývojom a napísal vlastnú históriu. Len vydavatelia boli od jeho vzniku už traja:

  • 2003 – 2012. Bystriciensis – Združenie cestovného ruchu.
  • 2013 – 2020. OZ Permon.
  • 2020 – OZ Diversitas Culturae.

Práve posledná zmena je dôvodom prečo píšeme tieto riadky. Od roku 2021 bude vydavateľom Bystrického Permonu OZ Diversitas Culturae, ktoré má za cieľ pokračovať v jeho ďalšom vydávaní. Je to veľká zodpovednosť, lebo časopis si za svoju existenciu vytvoril svoj vlastný okruh čitateľov a kritikov. Za ten čas si získal nielen spomenutý okruh priaznivcov, ale aj uznanie, ktoré si nesmierne vážime a povzbudzuje nás k ďalšej tvorivej činnosti. Časopis je držiteľom týchto významných ocenení:

  • 2013 – Cena mesta Banská Bystrica.
  • 2019 – Cena časopisu Pamiatky a múzeá

Zmeny niektorí čitatelia citlivo vnímajú, ale našim hlavným cieľom je udržať jeho vydávanie v tej istej línii, ako to bolo doteraz. To, čo je teraz prvoradé je dokončiť všetky administratívne náležitosti tak, aby sa OZ Diversitas Culturae stal plnohodnotným vydavateľom. Na túto cestu sa vydal spoločne so svojim partnerom Amtheon, s. r. o., ktoré sa vydavateľskej činnosti venuje dlhodobo. Druhým faktorom, ktorý je neľahké naplniť, sú peniaze. Časopis je medzi obyvateľov distribuovaný zadarmo a všetci členovia redakčnej rady pracujú bez nároku na mzdu a to by sme aj naďalej chceli zachovať. Časopis však peniaze potrebuje a tie musíme každý rok zohnať. Našim hlavným podporovateľom je mesto Banská Bystrica a veríme, že náš časopis ostane i naďalej v jeho priazni. Situácia je však náročná nielen pre nás, ale aj pre mesto.

Do funkcie šéfredaktora bol vymenovaný PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD., ktorý po 18 rokoch vystriedal Ing. Pavla Gendera. Ten však z „Permoňáckeho“ kolektívu neodchádza, ale plánuje sa venovať viac redaktorskej činnosti. Zástupcom šéfredaktora je stále PaedDr. Dušan Jarina a výkonnou redaktorkou Anna Havlíčková. V redakčnej rade nastali len drobné formálne zmeny, tiráž nájdete tu.

Čo dodať na záver? Chceme zachovať jeden z Banskobystrických nad-regionálnych unikátnych časopisov, bez vás a vašej podpory, vážení čitatelia, to nepôjde. Ďakujeme.