Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Futbal v Banskej Bystrici

Banská Bystrica sa rada hrdí titulom „Mesto športu“. Ak budeme uvažovať o „naj“ bystrickom športe tak možno budeme myslieť na atletiku, možno na hokej, ale určite si spomenieme aj na futbal. Tento šport je fenoménom celej planéty a je preto pochopiteľné, že svoje stopy zanechal aj v Banskej Bystrici a okolí. A o tom, že to neboli stopy len-tak nejaké náhodné poukazuje množstvo faktov a viac než sto ročná história. Futbal formoval naše mesto v športe a jeho význam je aj v tom, že sa Banská Bystrica začala definovať ako mesto športu.

Peter Dzúrik versus Štefan Karásek. Zo súboja Dukly Banská Bystrica a košického I. FC. Foto Pavol Danko

Histórii banskobystrického futbalu sa už dlhodobo venuje Mgr. Ján Beňuška, ktorý ponúkol svoj rukopis nášmu OZ Diversitas Culturae na vydanie. Téma vhodne zapadá do edície, ktorú už dlhodobo (po jednotlivých častiach) OZ spoločne s vydavateľstvom Amtheon, s. r. o. realizuje. Preto sme sa rozhodli, že daný projekt podporíme a pokúsime sa ho zrealizovať.

Text, ktorý autor Ján Beňuška pripravil je veľmi hutný. Nie je to len historický prehľad vývoja futbalu v banskobystrickom regióne, ale je to aj sonda medzi osobnosti, ktoré sa o tento šport zaslúžili a kniha je doplnená štatistickými prehľadmi, ktoré zaujmú každého odborníka alebo laikov, ktorí sa do tejto problematiky chcú „zavŕtať“ hlbšie. Rovnako sa venuje ženskému a dorasteneckému futbalu, ako aj futbalu halovému. Aby sme predstavili, čo myslíme pod pojmom „hutný text“ tak už teraz môžeme povedať, že kniha zhodného formátu, ako bolo Podzemie Banskej Bystrice a okolia alebo Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice bude mať viac než 420 strán. Ide o zatiaľ najrozsiahlejšiu publikáciu z tejto edície.

Ukážka dvojstránky z knihy

Dielo už začína naberať výsledné kontúry, ale do jeho vydania je ešte potrebné urobiť mnoho práce. Lenže na vydanie sú potrebné aj financie, ktoré teraz usilovne zháňame. Veríme, že sa nám to podarí, nakoľko sme presvedčení, že takéto dielo má byť vydané a patrí do edície histórie Banskej Bystrice. Ak sa nám to podarí, nielenže sa zmapuje ďalšia oblasť v dejinách mesta, ale sa otvoria aj dvere pre iné športy, ktoré tiež k mestu patria. Je tu toho veľa, čo by sa ešte malo prebádať.

Slávia Banská Bystrica, fotografia z pozostalosti Ladislava Lossonczyho  (v spodnom rade prvý zľava). Zdroj: archív Vojtecha Lošonciho

Aby sme dokázali celý projekt realizovať obraciame sa aj prostredníctvo kampane na vás. Prosíme, podporte vydanie tejto knihy. Predpokladáme náklad okolo 300 až 400 ks (podľa toho koľko financií získame), pri počte strán 425 (a viac) a tiež je potrebné povedať, že kniha bude plnofarebná v tvrdých doskách s prebalom tak, ako je to pri tejto edícii zvykom. Pri takomto zámere budeme potrebovať viac než 5000 euro. Veríme, že z vašou pomocou a pomocou sponzorov sa nám ich podarí získať.

Ukážka ďalšej dvojstránky z knihy

Crowdfundingová kampaň beží na DONIU, kde ju môžete podporiť. Bez vašej pomoci takáto zaujímavá kniha nemá šancu uzrieť svetlo-sveta.

Ďakujeme!

Ukážka ďalšej dvojstránky z knihy