Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Národné

Národné projekty svojim rozsahom patria medzi stredne veľké. Radíme sem také, ktoré svojou spádovou oblasťou presahujú význam kraja.