Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Rudné baníctvo pri Medzibrode a v okolí Banskej Bystrice

Lokalita neďaleko obce Medzibrod patrí medzi ďalšie významné miesta v Banskobystrickom okrese, kde sa v minulosti ťažilo nerastné bohatstvo predovšetkým antimón a zlato. Ložisko však nebolo otvorené iba na jednom mieste pri Medzibrode, ale aj pri Hiadli a ďalšie banské diela sa nachádzajú smerom na Pohronský Bukovec. Okrem spomínaných dvoch rúd sa tu ryžovalo aj zlato a nachádza sa tu volfrám a iné kovy. OZ Diverzitas Culturace chce  zmapovať všetky tieto banské diela, zachytiť to čo dnes ostalo po týchto montánnych pamiatkách a historicky ich analyzovať. Projekt pokračuje v sérii podobných snáh OZ v mapovaní montánnych pamiatok v okolí Banskej Bystrice.

Cieľom je získať hodnotný materiál a spoločnými silami ho publikovať v monografii Rudné baníctvo pri Medzibrode a v okolí Banskej Bystrice. Dielo tak nadviaže na už zrealizovaný projekt Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice. Problematika baníctva v okolí Medzibrodu je značne problematická najmä pre nedostatok hodnotného fotografického materiálu, ktorý by bolo možné využiť. Veríme, že sa systematickým výskumom podarí objaviť nové aspekty a tak pomaly vyskladať mozaiku baníctva aj v tejto oblasti.

 

Zatiaľ aspoň niekoľko ilustračných fotografií:

 

Odkalisko

Pôvodná budova banskej správy – jediný zachovaný objekt

Ústie štôlne

Zvyšky po flotačnej úprave rúd

Prepadlina (pinga)

Oker z bane