Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Projekty

Realizácia projektov je základným zmyslom a poslaním OZ Diversitas Culturae. Členská základňa OZ je medzinárodná a je našim cieľom vyvíjať aktivity medzinárodnej spolupráce a to pri všetkých typoch projektov, ktoré OZ realizuje. Metodicky sme ich rozdelili do troch skupín podľa spádovej oblasti realizácie:

Regionálne – projekty, ktorých cieľom je riešiť stanovené úlohy v spádovom území menšom ako je kraj.

Národné – alebo aj celoštátne, ich úlohou je riešiť úlohy, ktoré spádovo presahujú územie jedného kraja, ale nepresahujú hranice krajiny.

Medzinárodné – sú to projekty, ktoré majú najširší spádový dopad, ktorý prakticky nie je obmedzený.

Niekedy sa stane, že pôvodne malý projekt tak povediac prerastie svoje hranice a postúpi do vyššej kategórie. Svedčí to o jeho význame. Nebude problém ho preradiť nakoľko toto radenie je vymyslené najmä z dôvodu prehľadnosti stránky. Keďže OZ Diversitas Culturae má medzinárodnú členskú základňu a na jednotlivých projektoch zvyčajne pomáhajú všetci členovia, z tohto pohľadu je každý náš projekt medzinárodný.