Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Pošta v Banskej Bystrici a okolí

Vážení priatelia,

OZ Diversitas Culturae spoločne s Poštovým múzeom a vydavateľstvom Amtheon, s. r. o. pripravuje nový projekt, ktorý je zameraný na zmapovanie histórie pošty a poštovníctva v okrese Banská Bystrica. Chceme podrobne zachytiť dejiny komunikácie a komunikácií, pošty, telegrafov a ďalších prostriedkov a po vzore Hnedouhoľného baníctva pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice tieto získané poznatky vydať knižne. Ide o náročné dielo, na ktorom usilovne spolupracujeme s množstvom vynikajúcich ľudí. Textovo ide o zatiaľ najrozsiahlejšie tematicky podobné dielo nielen v okrese Banská Bystrica, ale asi aj na Slovensku. Problémom je získanie dostatočného množstva obrazového materiálu. Preto Vás prosíme, skúste pozrieť či nemáte fotografie poštových budov, poštárov, poštovej prevádzky a podobne z Banskobystrického okresu. Ak áno, kontaktujte nás na adrese amtheon(a)azet.sk. Veľká vďaka za pomoc!

OZ Diversitas Culturae