Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Spolupráca so Slovenským banským múzeom

OZ Diversitas Culturae nadviazalo spoluprácu so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici v oblasti vedeckej činnosti, ktorá sa týka analýz a najmä vyhodnocovania vedeckej témy: Transformácia hnedouhoľného baníctva so zameraním sa na Handlovú. Téma, ktorú Slovenské banské múzeum sleduje je celoslovenská a Handlová je prvý zo sledovaných výstupov. Vedecký team Slovenského banského múzea sleduje a vyhodnocuje aspekty cieleného útlmu hnedouhoľného baníctva a priebežne svoje zistenia vyhodnocujú. Prvé čiastkové výsledky by mali byť známe už koncom tohto roka. OZ Diversitas Culturae participuje na príprave a vydaní zborníka, ktorý by mal prezentovať tieto čiastkové výsledky. Veríme, že táto spolupráca prinesie ďalšie pozitívne výsledky pre našu spoločnosť a krajinu.