Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Voda v Banskej Bystrici a okolí

Mapovanie histórie Banskobystrického regiónu sa nám celkom darí. Spoločne s vydavateľstvom Amtheon, s. r. o. sa nám úspešne podarilo zmapovať nemontánne podzemie a hnedouhoľné baníctvo. Tento región je výnimočný nielen prírodnými krásami, ale aj historickými skutočnosťami. V tematickom spracovávaní chceme pokračovať ambicióznym projektom, ktorý by mal vyústiť do vydania monografie s názvom Voda v Banskej Bystrici a okolí. Územne sme sa opäť zamerali na okres Banská Bystrica. Našim cieľom je predovšetkým zmapovanie činnosti človeka v oblasti využívania vody a vodných tokov, ale aj všetkého čo s tým súvisí. Chceme spracovať vodu ako celok: hydronýmiu, prirodzené toky, vodovody, kanalizácie, studne, náhony, mlyny, huty a všetky technické objekty, ktoré využívali vodu ako energiu, malé vodné elektrárne, regulácie tokov, pramene, protipovodňové opatrenia a mnoho, mnoho ďalšieho. Ak máte nápady, čo všetko by sme mali do projektu zahrnúť, prípadne ak máte najmä obrazový materiál budeme veľmi radi keď nám pomôžete. Píšte na adresu amtheon(a)azet.sk.

Vďaka!

OZ Diversitas Culturae