Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

27. sympózium z dejín farmácie

Vedecké stretnutia historikov, ktorých vábi vôňa lekární sa stretnú aj tohto roku, dňa 5. októbra 2023 v starobylom kráľovskom banskom meste Kremnica. Hostiť nás bude NBS-Múzeum mincí a medailí. Sme veľmi radi, že sa nám darí udržať túto tradíciu a tak, ako po minulé roky bude stretnutie plné srdečných slov, výmeny poznatkov a tiež novým zdrojom vedeckých informácií. Taktiež plánujeme aj z tohto sympózia vydať vedecký zborník, kde budú uchované informácie, ktoré boli na sympóziu prednesené. Tešíme sa na vašu účasť. Viac informácii sa dozviete z nášho obežníka:

Pre tých, ktorí by sa chceli aktívne zapojiť so svojim príspevkom, tu je aj prihláška: