Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Plastová kultúra

Pojem „plastová kultúra (plastic culture alebo plasticulture)“ má vo svete viacero definícií. Našim zámerom je prezentácia používania plastov, ktoré v niektorých oblastiach života (potravinárstvo, medicína) sú, v súčasnosti nenahraditeľné a na druhej strane, v prípade obalového priemyslu sú zdrojom najväčšieho podielu odpadu (obr.1). Je potrebné hľadať riešenie ich optimálneho využitia, sekundárneho spracovania a vhodnej likvidácie.

Obr 1 Pozrite sa, čo priniesla voda v Hrone (našeLevice.sk, 1.4.2016, Jana Némethová)

Pozrite sa, čo priniesla voda v Hrone (našeLevice.sk, 1.4.2016, Jana Némethová)

Projekt „plastová kultúra“ predstavuje sériu podujatí určených mládeži a širokej verejnosti, za účelom zvyšovania povedomia o plastoch, najmä o ich kladoch, záporoch, možnosti náhrady a spracovania plastových obalov.

Prvé podujatie bolo realizované pri príležitosti osláv Dňa Zeme 2017, realizáciou Simulačnej hry „Plastic Waste Reduc.

Druhé podujatie, dňa 20. novembra 2017, realizované na Katedre životného prostredia, Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v spolupráci s Mgr. Michalom Figúrom, konateľom firmy Ekolumi, s.r.o., bola odbornú prednášku na tému Recyklácia plastových odpadov v praxi (zo žltého kontajnera k finálnemu výrobku).