Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Rok 2018 – Európsky rok kultúrneho dedičstva

Rok 2018 – Európsky rok kultúrneho dedičstva

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Slovensko ako súčasť Európy pridáva do spoločného bohatstva svoj diel minulosti a tým spoločne vybudujeme krásny priestor pre moderný svet pre všetkých. Združenie Diverzitas Culturae víta vyhlásenie Európskeho roku kultúrneho dedičstva a so svojimi projektmi sa k nemu aktívne hlási. Ciele tejto myšlienky citujeme zo stránky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európy, a posilniť pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. V roku 2018 sa bude klásť dôraz na:

– hodnotu kultúrneho dedičstva pre spoločnosť,
– jeho hospodársky prínos,
– jeho úlohu v európskej kultúrnej diplomacii,
– význam jeho zachovania pre budúce generácie.

Odkazy:

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/europsky-rok-kulturneho-dedicstva-31d.html

https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_sk